MORELLI, Joseph Barnaba Jr. & VANONI, Erminia Antonia Olinda - Media
MORELLI, Joseph Barnaba Jr. & VANONI, Erminia Antonia Olinda - Media
Morelli Joseph Jr. Family
This photo of the Joseph Morelli family was taken in late spring 1911.
Copyright © 2019, Dennis W. Morelli