Morelli & Vanoni Genealogy - Person Sheet
Morelli & Vanoni Genealogy - Person Sheet
NameBALDOCCHI, Giovanni Massimo Pietro
Birth26 Apr 1894, Massa Macinaia, Lucca, Italy
Spouses
ChildrenEvo Savario (1923-2013)
Last Modified 12 Jun 2019Created 7 Aug 2019 by Dennis W. Morelli
Copyright © 2019, Dennis W. Morelli