Morelli & Vanoni Genealogy - Person Sheet
Morelli & Vanoni Genealogy - Person Sheet
NameMORETTI, Johnny Patrick
MotherMORETTI, Karen (1958-)
Last Modified 5 Jul 2009Created 7 Aug 2019 by Dennis W. Morelli
Copyright © 2019, Dennis W. Morelli