Morelli & Vanoni Genealogy - Tree
Morelli & Vanoni Genealogy - Tree
GIOVANETTI, Maria Giacomina
29 Mar 1831 - 12 Feb 1904
GIOVANETTI, Giovanni Antonio Giuseppe
6 Feb 1796 - 20 Sep 1874
VANONI, Lucia Maria
3 Aug 1800 - 4 Aug 1861
VANONI, Giovanni Giacomo Tommaso
10 Mar 1730 - 11 Oct 1803
Copyright © 2019, Dennis W. Morelli